יום ה', טו’ בתמוז תשע”ט
כרטיס ביקור
    האתר הראשי  |  דף הבית  

השעות שיעור ראשון 8:00 – 8:50 שיעור שני 8:50 – 9:40 הפסקת אוכל 9:40 – 9:50 הפסקה 9:50 – 10:15 שיעור שלישי 10:15 – 11:00 שיעור רביעי 11:00 – 11:45 הפסקה 11:45 – 12:00 שיעור חמישי 12:00 – 12:45 שיעור שישי 12:45 – 13:30 הפסקה 13:30 – 13:45 שיעור שביעי 13:45 – 14:30 שיעור שמיני 14:30 – 15:15

 
 
כרטיס ביקור
מרחבי מקצוע
למידה בשעת חירום
מרחבי כיתות.