יום ג', ה’ באב תשע”ח
כרטיס ביקור
    האתר הראשי  |  דף הבית  

נקודות עיקריות בתקנון בית הספר · תחושת מוגנות: יש להשתמש בשפה הולמת ולהימנע מאלימות מילולית ופיזית. כל אירוע אלימות ירשם במערכת המשו"ב ויטופל על פי מדרג הענישה. · הופעה: התלמידים מחויבים להגיע בתלבושת אחידה ובהופעה מסודרת ומכובדת. אין להגיע בשיער צבוע, בפירסינג, באיפור, בציפורניים משוחות בלק, בגופיות ובכפכפים. · סדר וניקיון: יש להקפיד על הסדר והניקיון בכיתות ובשטחים הציבוריים. יש לשמור על רכוש בית הספר ועל הציוד הלימודי. אין לקשקש על השולחנות ועל הכיסאות. · התנהגות בשיעורים: יש להגיע בזמן לשיעורים, לבצע את המטלות ולהישמע להוראות המורה. תלמיד הנעדר מבית הספר יביא אישור היעדרות. · מטלות לימודיות: יש להקפיד על הכנת שיעורי הבית והמטלות. באחריות התלמיד להשלים את המשימות הלימודיות בעקבות היעדרותו. · הפסקת אוכל: על מנת לטפח את תרבות האכילה, יש לאכול בישיבה בכיתה ואין להסתובב עם אוכל במהלך ההפסקה מחוץ לכיתה. מורה רשאי להאריך את הפסקת האוכל כדי לאפשר לכל התלמידים לסיים את ארוחתם. · הפסקות: על מנת לשמור על רכוש בית הספר ורכוש התלמידים וכן כדי להעלות את רמת המוגנות של התלמידים, כל כיתות האם ינעלו בעת ההפסקות ובסוף היום. · רכוש אישי: בית הספר אינו אחראי על נזק ואובדן של חפצים אישיים ויקרי ערך שאינם נדרשים ללמידה, לרבות טלפונים ניידים. על פי חוזר מנכ"ל, אין להביא טלפון נייד לבית הספר. תלמיד שמצויד בטלפון נייד, יחזיקו בתיק כבוי עד ליציאה מתחום בית הספר.

 
 
תעודת הזהות של בית הספר
חזון בית הספר
תקנון בית הספר
לוח צלצולים
הכיתה שלי
מרחבי מקצוע
מרחבי כיתות
למידה בשעת חירום.